1.درسا صنعت تهران  — مشاور مدیریت

www.dorsa.ir

 

 

2.مارچانته— نماینده رسمی طراحی و ساخت ماشین آلات انواع خطوط تولید فیلم‌های پلیمری

www.marchante.ir

 

 

3.آریا نواندیشان درسا تجارت تهران— بازرگانی

اجرا شده توسط: همیار وردپرس