تدوین برنامه راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات، معماری سازمانی، ارزیابی و سازمان دهی وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات ارائه خدمات مشاوره ای در پروژه های نرم افزاری و فناوری اطلاعات (تهیه RFP، مشاوره در خصوص انتخاب پیمانکار، برگزاری مناقصه و نظارت بر انجام پروژه ازنظر فنی) شناسایی و بهبود فرایندهای کسب‌وکار، مهندسی مجدد فرایندها، تدوین نظام ها و برنامه ریزی در سطوح عملیاتی سازمان ها .
اصلی‌ ترین خدمات قابل ارائه در این بخش عبارتند از:

– بازمهندسی فرایندهای کسب وکار
– طراحی و بازبینی ساختار سازمانی
– تدوین و اجرای برنامه راهبردی
– طراحی و پیاده‌سازی معماری سازمانی
– طراحی و استقرار نظام جامع ارزیابی عملکرد
– تدوین نظام‌ها و برنامه‌ریزی در سطوح عملیاتی سازمان‌ها
– ارزیابی و ساماندهی وضعیت فناوری اطلاعات
– طراحی و پیاده‌سازی نظام مدیریت محصول

اجرا شده توسط: همیار وردپرس