در محیط پرچالش کسب و کار امروز، آن ‌هایی نیستند که بیشترین منابع و بهترین قابلیت‌ ها را در اختیار دارند، بلکه گروهی در این دسته جای می‌گیرند که بیشترین قدرت انطباق را با پیرامون خود دارند. لزوم درک تغییرات محیطی و قدرت انطباق با آن‌ها، در راستای بیشینه کردن منافع بلند مدت ذی‌نفعان، رمز سر آمدی سازمان‌های موفق است. با شناخت این عوامل طراحی مکانیزمی برای ارزیابی حرکت در مسیر تحقق این اهداف ضرورت می‌یابد. طراحی و گردآوری مجموعه‌ ی مسنجمی از سنجه ‌ها که بیانگر واقعیتهای میزان انطباق سازمان با اهداف و نیات خود باشد نیز گام مهمی است که در مرحله‌ی بعدی ضرورت خواهد یافت.

شرکت درسا صنعت تهران با درک این واقعیت و اتکا به تجربیات موفق خود در این زمینه، یکی از اصلی‌ترین خدمات قابل ارائه خود را در حوزه‌ ی تدوین و طرح‌ ریزی سیستم‌های مدیریت راهبردی و ارزیابی عملکرد قرار داده است. اصلی‌ترین بخش‌های این خدمت متشکل از شناسایی محیط‌ های تخصصی و عمومی پیرامون سازمان‌ها، بهینه کاوی، تدوین راهبردها و اهداف کنترلی، سنجه ‌های اندازه‌ گیری عملکرد، تدوین سیستم اندازه ‌گیری عملکرد و حرکت بر مبنای استراتژی‌ها و ایجاد ساختار حکمرانی بر راهبردهای کسب و کار در سازمان است.
اصلی‌ترین منافع قابل دستیابی از به‌خدمت گرفتن این بسته‌ از خدمات  را می‌توان در قالب موارد زیر خلاصه کرد:
پایش و تحلیل محیط پیرامونی سازمان در بازه‌ های زمانی معین
تحلیل دقیق توانمندیهای داخلی در حوزه‌ های مالی، فناوری، فرایندها و منابع انسانی
توسعه ارکان راهبردی شامل بیانیه‌ی مأموریت، چشم‌ انداز و ارزش‌ها به‌شیوه ‌ای اثربخش و کاربردپذیر
فرموله کردن راهبرد و شناسایی اهداف نتیجه‌ ای سازمان در افق چشم‌انداز
طراحی انواع کارت‌های امتیازی در سطوح مختلف برای اندازه‌گیری عملکرد حوزه‌های مهم سازمان
تحلیل روابط منطقی میان شاخص ‌های اندازه‌ گیری عملکرد و اصلاح روابط متصور میان اهداف کنترلی در هر کارت امتیازی

بازبینی و طراحی ساختار سازمانی بر اساس استراتژی‌ های مصوب

شناسایی فرایندهای راهبردی، قابلیت‌های راهبردی و منابع راهبردی به‌ همراه مکانیزم پایش وضعیت آن‌ها

 

درسا صنعت تهران- شرکت مهندسی مشاور درسا صنعت تهران- درسا صنعت- درسا- گروه اقتصادی درسا صنعت- دریک آنلاین- ماهنامه اقتصادی دریک- دریک- دریک- دریک- سایت کارآموز یاب- تیگراد- تیگراد – تامین مال همتا به همتا- درسا صنعت- درسا صنعت تهران- طرح توجیهی- طرح کسب و کار- شرکت تخصصی طرح کسب و کار

اجرا شده توسط: همیار وردپرس